Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti pro ČR

Bez popisku

O projektu


Projekt „Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti pro ČR“ je realizován Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně s podporou Grantové agentury ČR (grant č. 403/06/1647).

Cílem projektu je prohloubit porozumění problému věkové diskriminace – ageismu, který je vedle rasismu a sexismu identifikován jako poslední, největší a nejzávažnější forma diskriminace.

Naše cesty k cíli

  • internetový diskusní portál o problematice věku a věkové diskriminaci
  • kvalitativní sociologická studie – rozhovory na téma věku a co pro nás představuje v každodenním životě
  • kvantitativní sociologická studie – survey v populaci ČR
  • analýza a hodnocení anti-diskriminačních politik v Evropě

Doba trvání projektu

  • leden 2006 – prosinec 2008

Řešitelé projektu

Lucie Vidovićová je socioložka a výzkumná pracovnice. Spolupracuje s Katedrou sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí ČR. Jejím dlouhodobým výzkumným zájmem je sociologie stárnutí, věková diskriminace, postoje ke stárnutí, aktivní stárnutí a age-mainstreaming. Spolupracovala na národních i Evropských srovnávacích výzkumech (např. ActivAge; DIALOG - PPA; Obraz seniorů v médiích; Stárnutí v rámcových výukových programech). Jako konzultantka se účastní implementačních projektů z oblasti sociálně-zdravotní politiky. Spolupracuje s řadou nestátních organizací na projektech seniorské advokacie.

Mgr. Eva Gregorová

e‑mail:

Eva Gregorová je absolventkou oboru sociologie FSS MU se specializací na sociálně-urbanistická studia. V současné době se podílí na projektu VÚPSV Brno s tématem age-mainstreamingu.

Ladislav Rabušič je profesorem sociologie na katedře sociologie FSS MU v Brně. Zabývá se problematikou populačních studií, sociologií stárnutí a metodologií sociologického výzkumu. Je členem odborných asociací: International Union for Scientific Study of Populations (USSP), European Association for Population Studies (EAPS) a European Sociological Association (ESA).

Další řešitelé

V roce 2006 s námi spolupracovala:

Mgr. Blažena Matasová vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU v Brně, obor socioekonomická geografie se zaměřením na reformu veřejné správy. V současné době je doktorandkou na Katedře sociologie FSS MU. Tématem její disertační práce je Aktivní stárnutí českých seniorů.

V roce 2007 s námi spolupracovala:

Mgr. Marie Přidalová působí jako výzkumná pracovnice v Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti při Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na oblast mezigeneračních vztahů, příbuzenské podpory, rodinného pečovatelství a na téma smrti a umírání v současné společnosti.

Máte otázky? Napište nám.

Kontakty

Sledujte nás na Faebooku
Kontakty

ageismus@seznam.cz .

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
MU FSS – IVRIS
Joštova 10
602 00 Brno

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info